หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา การรักษา เทคโนโลยี บริการ ทันตแพทย์ ค่าบริการทันตกรรม เกร็ดความรู้ ติดต่อเรา

ทันตแพทย์

EKAMAI  DENTAL CLINIC  
เราเน้นทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันเป็นอย่างมาก ซึ่งประกอบด้วย

  • ทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อรองรับผู้รับบริการทุกท่านพร้อมคำแนะนำทางด้านการดูแลรักษา

  • ทีมทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลร่วมกับทันตแพทย์จัดฟัน ช่วยแก้ไขผู้ป่วยในกรณีที่มีใบหน้าไม่ได้สัดส่วน คางยื่นยาวมากหรือคางหดสั้นมาก หรือฟันหน้าบน/ล่างกัดไม่ถึงกัน

  • ทีมทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากร่วมกับทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ ในการใส่รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนไปโดยไม่ต้องมีการกรอเนื้อฟันข้างเคียง และเคี้ยวได้เหมือนฟันธรรมชาติ หรือการฝังรากเทียมในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมทั้งปากเพื่อช่วยให้ใช้ฟันปลอมทั้งปากได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับการหลุดเวลาอ้าปาก พูด และการขยับไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร

  • ทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งสามารถใช้การจัดฟันอย่างเดียวช่วยแก้ปัญหาคนไข้ยิ้มเห็นเหงือกมากโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด แก้ไขปัญหาฟันที่ซ้อนเกไม่มากนักโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ตลอดจนฟันที่มีการจัดเรียงตัวผิดปกติ

  • ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ ที่สามารถทำฟันเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งแบบถอดได้และแบบติดแน่น สำหรับกรณีฟันปลอมถอดได้บางส่วน ซึ่งมักมีปัญหาความไม่สวยงามจากตะขอและการขยับตัวไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร เราสามารถทำให้เคี้ยวได้ใกล้เคียงกับฟันปลอมชนิดติดแน่นและไม่มีตะขอเกาะให้เสียความสวยงาม เป็นต้น

  • ทันตแพทย์รักษารากฟัน กรณีมีฟันผุมากจนมีอาการปวดฟัน ฟันอักเสบ หรือเคยปวดบวมมาก่อน กรณีเสียวฟันมากและปวด กรณีเคี้ยวแล้วเจ็บจากฟันมีรอยร้าวแตกหัก เพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ใช้งานต่อไป

  • ทันตแพทย์รักษาเหงือก เพื่อแก้ไขรอยยิ้มให้ดูดีขึ้นกรณีที่ยิ้มเห็นเหงือก (gummy smile) รักษาโรครำมะนาด

  • ทันตแพทย์เปลี่ยนสีฟันให้ขาวขึ้น เพื่อรอยยิ้มที่สดใส กรณีฟันธรรมชาติมีสีเข้มขึ้น หรือกรณีที่ฟันมีการติดเชื้อในโพรงประสาทเป็นเวลานานจนทำให้ฟันสีคล้ำมาก
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์, อุดฟัน, ถอนฟัน, ครอบฟันเด็ก,ทำเครื่องมือกันฟันล้ม และจัดฟันแบบถอดได้ชนิดป้องกัน

 

 

 

 

 

 

 

ทีมทันตแพทย์


ทพญ. อังศุกา เศรษฐบรรจง
Dr. Aungsuka Srettabunjong

สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน,ทันตกรรมรากเทียม
Endodontics Cert. (Chulalongkorn University)
Implants Cert. (DGOI)

นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย
Dr.Dr.Boworn Klongnoi

สาขาศัลยกรรม ช่องปากและทันตกรรมรากเทียม
German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
Thai Board of Oral and  Maxillofacial Surgery

ทพ .นิตา  วิวัฒนทีปะ
Assoc.Prot  Nita   Viwatanatipa

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
Diplomate  American  Board  Orthodontics.

Diplomate  Thai  Board  Orthodontics.

ทพ .สมเกียรติ   อุดมไพบูลย์สุข  
Dr. Somkiat   Udompaiboonsuk

สาขา ศัลยกรรมช่องปาก
Thai  Board  of  Oral and  Maxillofacial  Surgery.

 

ทพญ. ณัชชา  ยศศักดาเจริญ
Natcha  Yossakdacharoen, DDS

สาขาทันตกรรมจัดฟัน
Cert.  and  Fellowship  in Orthodontics.(NYU.,USA.)

ทพญ.พนิดา บุญชัยพาณิชวัฒนา
Dr.Panida Bunchipanitwatana

สาขาทันตกรรมโรคเหงือก
Master of Science in Periodontic  Dentistry (Mahidol University)
DDS., Chulalongkorn University

ทพ.สุรพงษ์  ยังไพโรจน์
Surapong  Yangpairoj  ,  DDS

สาขา ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery

ทพ .จุรีรัตน์   ตันรัตนากร
Dr. Jureerat   Tanratanakorn

สาขา ทันตกรรมเด็ก
Cert. in Pedodontics (Mahidol  U.)

 

 

 

Copyright 2011 © Ekamai Dental Clinic. All Rights Reserved. Designed by khaijeaw.com
คลินิกทำฟัน คลีนิคจัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน อุดฟัน ฟอกสีฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม ผู้นำในด้านทันตกรรมจัดฟัน ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม