หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา การรักษา เทคโนโลยี บริการ ทันตแพทย์ ค่าบริการทันตกรรม เกร็ดความรู้ ติดต่อเรา

อัตราค่าบริการทันตกรรม

อัตราค่าบริการ

 

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

การรักษาทางทันตกรรม

 

 

ตรวจและให้คำปรึกษา

ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกซเรย์ 

 

 

Periapical film (Small dental  film )

ฟิล์ม

200

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์กระโหลกศรีษะ  และใบหน้า( จัดฟัน)

ฟิล์ม

800

งานอุดฟัน

 

 

อุดฟันสีเงิน  เริ่มต้น

ด้าน

700

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน  เริ่มต้น

ด้าน

800

การรักษาปริทันต์ 

 

 

ขูดหินปูน เริ่มต้น
ขูดหินปูนและขัดเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ เริ่มต้น

ครั้ง
ครั้ง

600 
800         

ขจัดคราบบนผิวฟันแบบไม่เสียวฟัน ด้วยระบบ Air  Flow  เริ่มต้น

ครั้ง

1,200

เกลารากฟัน เฉพาะบริเวณ (per quadrant)

ครั้ง

900 – 1,200

ศัลยกรรมปริทันต์  

ครั้ง

2,500 - 5,000

ศัลยกรรมช่องปาก

 

 

ถอนฟัน   
ถอนฟัน ชนิดยาก

ซี่
ซี่

700
1,000 – 1,500

ผ่าฟันคุด เริ่มต้น

ซี่

3,000

การรักษาคลองรากฟัน 

 

 

รักษารากฟันหน้า  เริ่มต้น

ซี่

4,000

รักษารากฟันกรามน้อย 1 คลองราก  เริ่มต้น

ซี่    

7,000

รักษารากฟันกราม  เริ่มต้น  

ซี่
ซี่

9,000

ฟันปลอมติดแน่น ( คิดตามน้ำหนักทอง)  

 

 

ครอบฟันโลหะธรรมดา

ซี่

9,000

ครอบฟันโลหะทอง 60 %  

ซี่

15,000 – 18,000

ครอบฟันโลหะทอง 85 % 

ซี่

18,000 – 20,000

ครอบฟันเซรามิก

ซี่

14,000 – 16,000

เดือยฟันสีขาว (Fiber post)  

ซี่

4,500

Core Build Up (amalgam)
Core Build Up (composite)

ซี่
ซี่

3,000
3,500

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 

 

 

อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน  เริ่มต้น

ซี่

2,000

Inlays / Onlays  ( Empress) เริ่มต้น  

ซี่ 

8,000

Porcelain Veneer เริ่มต้น

ซี่

8,000

Thin  Veneer 0.3 ม.ม. 

ซี่

13,000

Snapon  Smile / ชิ้น ชิ้น 25,000

Composite Veneer เริ่มต้น

ซี่ 

5,000

ฟอกฟันขาวแบบทำเองที่บ้าน (Home Bleaching)

ชิ้น

3,000

ฟอกฟันขาวที่คลินิก  (Power Bleaching) เริ่มต้น  

ครั้ง

6,900

ทันตกรรมรากฟันเทียม

 

 

Implant  Fixture

ซี่

30,000 - 40,000

Dental  Implant Crown

ซี่

20,000 - 40,000

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

 

พิมพ์ปาก (บน และล่าง)

ครั้ง

900

Metal Braces

คน

40,000

Ceramic Braces

คน

55,000

Lingual Braces

คน

200,000

Invisalign (แบบใส ) เริ่มต้น

คน

69,900

Self-Ligating Techniques เช่น  Damon เริ่มต้น

คน

65,000

Retainer (เครื่องมือคงสภาพฟัน)

ชิ้น

2,000

ฟันปลอมถอดได้    

 

 

* ฟันปลอมพลาสติก เริ่มต้น

 ชิ้น

3,000

   ฟันปลอมพลาสติก ซี่ถัดไป

 ซี่

500

* ฟันปลอมทั้งปาก  บน- ล่าง  เริ่มต้น

 ชิ้น

10,000

* ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ

 ชิ้น

15,000

* ฟันปลอมบางส่วน ฐานโลหะแบบถอดได้ สะพานฟันซี่แรก   

 ซี่

ุ6,000

* ซ่อมฟันปลอม

 

500-1,000

http://www.centurydentalclinic.com/dental_fee_clip_image001.jpg
หมายเหตุ
อัตราค่าบริการที่ระบุไว้นี้เป็นค่าบริการโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งภายหลังจากการตรวจสภาพฟันและช่องปากแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละคน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การชำระค่าบริการที่ Ekamai Dental Clinic รับชำระค่าบริการเป็นเงินสดและบัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

 

 
OUR TREATMENT


» ทันตกรรมทั่วไป

» ทันตกรรมจัดฟัน
» ทันตกรรมรากฟันเทียม
» ทันตกรรมเพื่อความงาม
» ทันตกรรมโรคเหงือก
» ทันตกรรมป้องกัน
» ศัลยกรรมช่องปาก
» ศัลยกรรมรักษารากฟัน

ที่อยู่
1239  อาคารสหกรณ์กรุงเทพ เอกมัย ชั้น G ถ.สุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กทม. 10110

Copyright 2011 © Ekamai Dental Clinic. All Rights Reserved. Designed by khaijeaw.com
คลินิกทำฟัน คลีนิคจัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน อุดฟัน ฟอกสีฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม ผู้นำในด้านทันตกรรมจัดฟัน ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม