หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา การรักษา เทคโนโลยี บริการ ทันตแพทย์ ค่าบริการทันตกรรม เกร็ดความรู้ ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากฟันเทียม

รากเทียมคืออะไร
ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียม เพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่
รากเทียม NobelPerfect
การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟัน สะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ผ่านการวิจัยแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆ
 

 


รากทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ
                                                                                           

 

  1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไททาเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่น โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
  2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
  3. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งผลิตจากเซรามิค (Porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

 

ความถาวรและความน่าเชื่อถือ
จากการศึกษาวิจัยและเอกสารวิชาการต่าง ๆ ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของการทำรากเทียมว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนฟันธรรมชาติจริงๆ และยังมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติอย่างมากจนยากที่จะสังเกตได้

รากเทียมเหมาะสำหรับทุกคนที่สูญเสียฟันแท้
การทำรากเทียมนั้นสามารถทำได้กับทุกคนที่สูญเสียฟันแท้ไป โดยไม่จำกัดอายุตราบที่ยังคงสามารถทำรากเทียมได้เสมอ ดังนั้นในผู้สูงอายุจึงไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่สามารถทำรากเทียมได้ แล้วความมีชีวิตชีวาจะกลับมาเยือนท่านอีกเพราะท่านจะสามารถทำกิจกรรมประจำวัน โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่เอร็ดอร่อย ได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง
การรักษาโดยการทำรากเทียม ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความเข้าใจ สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้รากเทียมแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และยังต้องมีความเชี่ยวชาญหลักในด้านการบดเคี้ยวและขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์อีกด้วย ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและสมบูรณ์หลังการรักษา

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม
-  ยิ้มด้วยความมั่นใจ
-  รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่คุณชื่นชอบ
-  พูดจาชัดถ้อยชัดคำเป็นธรรมชาติ
-  เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
-  บูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
-  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
-  เชื่อมั่นในตนเองและทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

  1. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับบริการสามารถได้รับการปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีภายหลังได้รับการถอนฟัน
  2. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน : เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที
  3. การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป : การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปสามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ที่มีความต้องการที่จะทดแทนฟันที่สูญเสียไปอย่างถาวร

        การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพกระดูกและสุขภาพช่องปากของแต่ละคน และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

 

 การทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยการปลูกรากฟันเทียมประเภทต่างๆ
ทันตกรรมรากเทียมทดแทนฟัน 1 ซี่
รากเทียม NobelPerfect

ในกรณีที่ท่านสูญเสียฟันธรรมชาติไป 1 ซี่ ท่านสามารถแทนที่ฟันแท้ที่เสียไป โดยที่ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน รากเทียมทำหน้าที่เปรียบเสมือนฟันธรรมชาติ คือมีทั้งตัวฟันและรากฟันเทียม ซึ่งสามารใช้งานได้เหมือนจริงทุกประการ
การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชิ้น คือ รากฟันเทียมไททาเนียม เสายึดหรือเดือยรองรับครอบฟัน (abutment) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมรากฟันเทียมและครอบฟัน โดยในการติดยึดครอบฟัน สามารถทำได้ด้วยการใช้กาวพิเศษที่ใช้ทางทันตกรรม หรือด้วยสกรู (screw) ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

โดยรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับสภาพช่องปาก กระดูกรองรับฟันและตำแหน่งที่จะทำการฝังของแต่ละบุคคล ช่วยให้อัตราการประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟันเทียมสูงมากขึ้น
การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) การปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้จะรวมถึงการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป โดยการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมจะเป็นวิธีการทดแทนแบบถาวรมีอายุการใช้งานที่นาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันตามธรรมชาติอีกด้วย

 

ทันตกรรมรากเทียมทดแทนฟันหลายซี่
ในกรณีที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปหลายซี่ การทำรากเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี นอกจากจะไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อทำสะพานฟันหลายซี่แล้วรากเทียมยังไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับฟันซี่อื่นๆ เหมือนการทำสะพานฟันหรือการทำฟันปลอมถอดได้อีกด้วย
กรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ติดต่อกัน การทดแทนฟันเหล่านั้นด้วย การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณเดียวกันและมีตำแหน่งฟันที่ติดกัน การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน จะเป็นวิธีการทดแทนฟันเหล่านั้นที่ดีวิธีการหนึ่ง เนื่องจากรากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงสามารถรองรับการบดเคี้ยวของฟันได้มากกว่าหนึ่งซี่ วิธีการจะมีความใกล้เคียงกับการทำสะพานฟันแบบธรรมดา จะมีข้อแตกต่างเพียงการทำสะพานฟันแบบธรรมดาจะเป็นการเพิ่มการรับแรงบดเคี้ยวบนฟันจริงให้ต้องรับงานมากขึ้น ขณะที่รากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงจึงไม่มีผลในการต้องรับแรงที่มากขึ้น

ทันตกรรมรากเทียมทดแทนฟันทั้งปาก

                      
           
ในกรณีที่ท่านสูญเสียฟันธรรมชาติไปทั้งปาก ไม่ว่าจะเป็นด้านบน หรือด้านล่าง การทำฟันปลอมทั้งปากอาจช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะแรก แต่หากปราศจากรากฟันแล้ว กระดูกขากรรไกรตรงส่วนนั้นจะค่อย ๆ ละลายหรือหดตัวลง ฟันปลอมทั้งปากก็จะขาดที่ยึดติดทำให้หลุดออกได้ง่าย ขาดความสะดวกสบายขณะใช้งาน ในบางกรณีการละลายหรือหดตัวของกระดูกขากรรไกรอาจทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไปด้วย แต่รากเทียมจะช่วยรักษากระดูกรองรับรากฟันไว้ทำให้กระดูกบริเวณนั้นไม่ละลายและคงสภาพเดิม
ในกรณีนี้อาจใช้รากเทียมเพียงไม่กี่ตัวเพื่อยึดฟันทั้งปากให้ติดแน่น กับเหงือก โดยใช้เป็นแบบ Implant Multiple Bar หรือแบบ Implant Multiple Ball หรือจะทำรากเทียมทั้งปากก็ได้เช่นกัน 

 

 

 

 
OUR TREATMENT


» ทันตกรรมทั่วไป

» ทันตกรรมจัดฟัน
» ทันตกรรมรากฟันเทียม
» ทันตกรรมเพื่อความงาม
» ทันตกรรมโรคเหงือก
» ทันตกรรมป้องกัน
» ศัลยกรรมช่องปาก

   
Copyright 2011 © Ekamai Dental Clinic. All Rights Reserved. Designed by khaijeaw.com
คลินิกทำฟัน คลีนิคจัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน อุดฟัน ฟอกสีฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม ผู้นำในด้านทันตกรรมจัดฟัน ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม