หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา การรักษา เทคโนโลยี บริการ ทันตแพทย์ ค่าบริการทันตกรรม เกร็ดความรู้ ติดต่อเรา

ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery)
ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการวินิจฉัน และวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

 1. การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด
 2. การถอนฟัน
 3. การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก
 4. การผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมไททาเนียม
 5. การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์  (Pre-prosthetic surgery) เช่น การตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (crown-lengthening)
 6. การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
 7. การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
  1. การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
  2. การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities) 
 8. ศัลยกรรมปลูกกระดูกวิธี Sinus lift, Bone augmentation

การบูรณะฟันบริเวณฟันหลังของขากรรไกรบนด้วยรากเทียม มีข้อพิจารณาสำคัญอยู่ที่การละลายตัวของกระดูกรองรับฟันจากการที่สูญเสียฟันไป ทำให้เกิดปัญหาต่อการปลูกรากเทียมบริเวณขากรรไกรบนเนื่องจากขาดกระดูกในการรองรับรากเทียม จึงต้องทำการเสริมกระดูกก่อนที่จะผ่าตัดฝังรากเทียมด้วยวัสดุเสริมกระดูก อาทิ เช่น กระดูกของผู้รับบริการเอง กระดูกมนุษย์คนอื่น กระดูกสัตว์ หรือกระดูกสังเคราะห์ โดยการเสริมกระดูกสามารถทำได้ทั้งในแนวกว้าง แนวสูง และการปลูกกระดูกในบริเวณพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา โดยการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมบริเวณกระดูกขากรรไกรบนด้านหลังนี้จำเป็นต้องเป็นทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน วินิจฉัย รักษา รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการผ่าตัดเสริมกระดูกในบริเวณนี้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำ
ทันตแพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการออกแบบแนวเปิดแผ่นเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกึ่งกลางสันกระดูกที่ว่าง เมื่อเปิดแผ่นเนื้อเยื่อให้แยกออกแล้วจึงกรอช่องกระดูกบนผนังโพรงอากาศด้านข้างเพื่อแยกเยื่อบุโพรงอากาศออกจากด้านในของผนังโพรงอากาศเพื่อใส่วัสดุเสริมกระดูก หลังจากนั้นจะยืดแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อปิดบาดแผลแล้วจึงเย็บปิดบาดแผล

ขั้นตอนการทำร่วมกับการฝังรากเทียม
1. ผ่าเปิดเนื้อเยื่ออ่อน
2. กรอเพื่อเปิดกระดูกผนังโพรงอากาศแม็กซิลลา
3. ทำการแยกเยื่อบุโพรงอากาศออก
4. กรอเจาะบริเวณสันกระดูกเพื่อใส่ตัวรากเทียม
5. ผังตัวรากเทียม
6. บรรจุกระดูกลงในช่องใต้เยื่อบุโพรงอากาศที่แยกออกไว้
7. เย็บปิดแผล

 

 

 
OUR TREATMENT


» ทันตกรรมทั่วไป

» ทันตกรรมจัดฟัน
» ทันตกรรมรากฟันเทียม
» ทันตกรรมเพื่อความงาม
» ทันตกรรมโรคเหงือก
» ทันตกรรมป้องกัน
» ศัลยกรรมช่องปาก

   
Copyright 2011 © Ekamai Dental Clinic. All Rights Reserved. Designed by khaijeaw.com
คลินิกทำฟัน คลีนิคจัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน อุดฟัน ฟอกสีฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม ผู้นำในด้านทันตกรรมจัดฟัน ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม